Rådgivning

Vi tilbyr en lang rekke konsulenttjenester. Her følger en kort beskrivelse:

Bransje

Hver bransje har sine retningslinjer for rapportering til bransjeforbund. Å ha kjennskap til disse er en fordel når det skal føres regnskap for bransjen.

Vi har bred erfaring og fører regnskap for følgende bransjer/virksomheter:

 • Handelsvirksomhet
 • Industri
 • Transportvirksomhet
 • Konsulenter
 • IT-bedrifter
 • Håndverksbedrifter
 • mfl.

Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse er viktig hvis man ønsker å sammenligne økonomiske forhold i egen virksomhet med resten av bransjen. Det kan også være aktuelt ved kjøp eller salg av foretak, ved sammenslåinger, ved opptak av nye eiere, ved kredittytelse og for generelt bedre styring og kontroll av virksomheten. En regnskapsanalyse vil også være et godt grunnlag for og dokumentasjon på, tiltak som vil være med på øke lønnsomheten.

Rådgivning

Vi tilbyr følgende tjenester innenfor området rådgiving:

 • Hjelp til valg av selskapsform
 • Etablering og registrering av bedrifter
 • Utredning og bistand i skattespørsmål
 • Verdivurdering
 • Utredning av finansieringsbehov/lånesøknader
 • Bistand i personalsaker (bl.a. ansettelser/oppsigelser)
 • Bistand ved forhandlinger (kreditorer, huseier, oppkjøp etc)
 • Bistand ved selskapsavviklinger
 • Prosjekt-, produkt- og lønnsomhetskalkyler
 • Bistand ved henvendelse til offentlige etater
 • Kurs og opplæring

Skatterådgivning

Gjennom grundig planlegging og tilpasning til regelverk, er det mulig å redusere denne utgiftsposten både for virksomheter og privatpersoner.

Rammevilkårene er stadig i forandring og nye regler er ikke alltid like lette og forstå. Vi er opptatt av å være ajour med gjeldene lover og regler slik at vi kan yte full service til våre kunder.

Vi hjelper våre kunder til å utforme ved skatteklager, krav om tilleggskatt og straffeskatt overfor skattemyndighetene. Ved behov formidler vi kontakt med statsautorisert revisor eller advokat.