Fakturering

Dersom du overlater faktureringen til regnskapskontoret, vil vi ta oss av alt som har med purring, renteberegning og oversendelse til innkasso.

Du selger produktet til kunden, sender kopi av kvitteringen til oss, og så sender vi fakturaen til kunden. Betalingen kommer til din konto og blanketten som viser at betalingen har funnet sted, kommer til oss. Kontoen stilles i null.

Pengene kommer mye raskere inn på din konto enn om du skulle gjøre jobben selv. Bruk din kostbare tid til det du er best på! Vi samarbeider med anerkjente inkassobyrå som tar saken dersom kunden ikke betaler etter purringer.

Reduser tapet, la ikke kundene sitte på dine penger.

Regnskap

Regnskapet inneholder viktig informasjon om bedriftens stilling og utvikling. For våre kunder er det et av de aller viktigste styringsverktøyene i driften av sin virksomhet. Et galt regnskap kan gi fatale følger, og vi legger derfor stor vekt på at de regnskapene vi presenterer overfor kunden skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert.

Dersom det skal leveres et korrekt regnskap, kreves det mye mer enn fine bilagspermer. Det er viktig at alle poster er kontrollert, og periodisert. I tillegg skal regnskapene være satt opp i henhold til de gjeldende lover og regler innenfor regnskap og skatt.


Vi kan tilby hjelp til:

 • Bilagsbehandling
  - Kontering
  - Registrering
 • Avdelingsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Kontrollarbeid
  - Avstemme alle balansekonti; kasse, bank, mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, kunder osv.
 • Rapporter:
  - Reskontrolister
  - Balanserapporter
  - Statistikker
  - Hovedbok med kommentarer til resultat
 • Utfylling av MVA-oppgave
 • Utfylling av andre offentlige oppgaver, statistikker etc


Hvor mye vi gjør, og hvor mye kunden selv gjør, avgjøres i samarbeid med kunden. Vi kan også foreta opplæring av kundens egne ansatte, slik at mange av oppgavene kan løses rimeligere for kunden, ved at ledig kapasitet hos faste ansatte utnyttes. En forutsetning for et slik samarbeid er selvsagt at vi føler at kunden totalt sett får et produkt av høy kvalitet.