Linker, kalkulatorer og viktige datoer

Regnskap & Skatt

Altinn.no

...
Enklere rapportering til det offentlige.

Brønnøysundregistrene


Enklere rapportering til det offentlige.
Den norske Revisorforening (DnR)

Medlemsbasert forening for norskerevisorer.
Finansdepartementet

Informasjon om skatter, avgifter, lovforslag, prinsipputtalelser, fortolkninger og høringsforslag.
Kredittilsynet

Det sentrale tilsynsorgan for regnskapskontorer, revisorer, inkassoforetak, banker og andre finansforetak.

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)


Forening for autoriserte regnskapsførere i Norge.
Norske Siviløkonomers Forening (NSF)

Forening for norske Siviløkonomer.
Revisjon.no

Frittstående portal rettet mot revisorer, regnskapsførere og ansatte med regnskapsarbeide i privat næringsliv forøvrig;
Skattebetalerforeningen

Partipolitisk uavhengig forening som ivaretar skattyterne overfor ligningsmyndighetne.
Skattedirektoratet
Ansvarsområde for skatt, ligning, avgifter samt folkeregisteret

Lover & Regler

Gyldendals Rettsdata
...
CD-rom, intranett eller internett. Abonnementsordninger.
Lovdata

Utmerket "oppslagsverk" over oppdaterte norske lover og forskrifter

Informasjons portaler

Bedriftsforbundet
...
Forening for småbedrifter. "Småbedriftenes svar på NHO"
Datatilsynet

Spørsmål relatert til registeroppføringer og personvern.
Info tjenester

Her finer dere Informasjons- og kurs vediledning innen arbeids- og trygderett samt skatt og regnskap;
ODIN - Det offentliges informasjonstjeneste

Sentral info-tjeneste fra regjeringen og departementene.
Norge.no

Portal til å finne frem til ulike offentlige tjenester.
Stortinget

Stortingets informasjonstjeneste. Hva som skjer ved det norske Storting.
Statistisk Sentralbyrå

Alle typer offisiell statistikk for det norske samfunn.
VitAlt

Portal for bedrifter under etablering eller omstilling

Kalkulatorer

Diverse kalkulatorer

Bil
Bilkostnader
Bilavgifter

Firmabil 2003
Firma- eller privatbil 2003?


Flere beregninger
Effekten av lønnsøkning
Eie eller leie
Strøm


Skatt

Boligskatt

Bør du refinansiere?


Valuta

The Universal Currency Converter


Finn beste totalbank

Viktige datoer

Nedenfor har vi satt opp viktige datoer relatert til regnskap, ligning, skatter og avgifter.
8. jan Terminoppgave 6. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oppgave november/desember skal være innsendt innen denne dato.15. jan Betaling 6. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling november/desember skal være utført innen denne dato.20. jan Lønnsinnberetning Arbeidsgivere skal sende lønnsinnberetning for forrige år innen denne dato.10. feb Mva 6. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift november/desember er 10. februar.15. feb 1. termin forhåndsskatt 1. termin av forhåndsskatt for aksjeselskaper forfaller 15. februar.28. feb Selvangivelse næringsdrivende Selvangivelse for aksjeselskaper og personlig næringsdrivende må leveres innen fristen. Når det leveres elektronisk, blir det automatisk utsettelse til 31. mars.8. mar Terminoppgave 1. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oppgave januar/februar skal være innsendt innen denne dato.15. mar 1. termin forskuddsskatt 1. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. mars.15. mar Betaling 1. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling januar/februar skal være utført innen denne dato.10. apr Mva 1. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift januar/februar er 10. april.15. apr 2. termin forhåndsskatt 2. termin av forhåndsskatt for aksjeselskaper forfaller 15. april.30. apr Selvangivelse lønnsmottakere, pensjonister etc. Selvangivelsen for alle som ikke er næringsdrivende, skal være innlevert innen denne dato.1. mai Ekstra forskuddsskatt (personlige skatteytere)
Ekstra forhåndsskatt (aksjeselskaper)
Dette er siste frist for innbetaling av ekstra forskuddsskatt (personlige skatteytere) for å unngå restskatt og rentebelastning.8. mai Terminoppgave 2. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oppgave mars/april skal være innsendt innen denne dato.15. mai Betaling 2. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling mars/april skal være utført innen denne dato.15. mai 2. termin forskuddsskatt 2. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. mai.10. jun Mva 2. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift mars/april er 10. juni.30. jun Generalforsamling Siste frist for ordinær generalforsamling i aksjeselskaper er 30. juni8. jul Terminoppgave 3. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oppgave mai/juni skal være innsendt innen denne dato.15. jul Betaling 3. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling mai/juni skal være utført innen denne dato.31. jul Regnskapsregisteret Siste frist for innsendelse av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund er 31. juli.
Forsinket/unnlatt innlevering medfører gebyr, og gebyret øker uke for uke.31. aug Mva 3. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift mai/juni er 31. august.8. sep Terminoppgave 4. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oppgave juli/august skal være innsendt innen denne dato.15. sep Betaling 4. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling juli/august skal være utført innen denne dato.10. okt Mva 4. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift juli/august er 10. oktober.oktober Restskatt Restskatt (1. termin) forfaller 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut. Eventuell 2. termin forfaller ytterligere 3 uker senere. Klagefristen utløper på samme dag som forfall 1. resttermin.8. nov Terminoppgave 5. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oppgave september/oktober skal være innsendt innen denne dato.
november Restskatt Restskatt for etterskuddspliktige (aksjeselskaper o.l.) forfaller til betaling 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut. Klagefristen utløper samme dag.15. nov Betaling 5. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling september/oktober skal være utført innen denne dato.desember Restskatt (2. termin) Eventuell restskatt 2. termin forfaller 12 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut.10. des Mva 5. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift september/oktober er 10. desember.