Lønn

Mange bedrifter benytter i dag manuelle lønningsrutiner, og tenker ikke over hvor tids- og kostnadskrevende dette er. En omlegging vil absolutt være besparende.

Vi fører lønningene på bakgrunn av dine ansattes skattekort og de periodiske opplysningene vi mottar om de enkelte ansattes lønnsgrunnlag. Regelverket for lønnshåndtering er komplisert og under stadige endringer. Det kan derfor lønne seg å overlate hele eller deler av lønningsarbeidet til oss.

Vi sørger for at vi alltid er oppdatert på endringer innenfor lønnsområdet, og til sammen kan besvare de aller fleste spørsmål rundt lønn, feriepenger, permisjoner, sykdom etc.


Vi kan tilby hjelp til følgende:

  • Diverse grunnlag for utregning av lønn
  • Registrering av lønn, reiseregninger, bilgodtgjørelse m.m.
  • Utsendelse av lønnslipper
  • Overføring av lønn til de ansattes konto
  • Avstemminger av alle konti vedr. lønn
  • Terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift
  • Lønns- og trekk oppgaver
  • Lønnsinnberetning til det offentlige ved årets slutt