Budsjettering

Budsjettet er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy bedriften har i tillegg til regnskapet. Det gir bedriftsledelsen mulighet til å sammenligne sine resultater kvartalsvis eller pr. mnd. for å kartlegge hvilken retning bedriften beveger seg mot. Et avvik gir dem mulighet til å revurdere sine tiltak. Bedriftsledelsen får også en bedre oversikt over hva som vil være ressurskrevende prosesser i driften, og hva som gir størst inntekter.

Hvordan styre bedriften mot lønnsomhet?

Budsjettet er med å øke de ansattes motivasjon og det settes fokus på å oppnå felles mål. Medarbeidernes motivasjon og engasjement blir sterkere om de får bidra i budsjetteringsprosessen.

Innenfor området budsjett tilbyr vi følgende tjenester:

  • Resultatbudsjett
  • Balansebudsjett
  • Likviditetsbudsjett
  • Langtidsbudsjettering
  • Investeringsbudsjett
  • Revidering av budsjett
  • Utarbeidelse av prognoser