Bedriftsetablering

Ved etablering av et firma må man sette seg inn i en del lover og regler. Vi ønsker å være nyetablererens støttespiller i denne prosessen og bistå med vår kompetanse og erfaring.

Vi gir deg praktiske råd, samt bistår med utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter, som for eksempel vedtekter, stiftelsesdokumenter, og registrering i foretaksregisteret.

Vi er også behjelpelig med bistand til valg av selskapsform, som for eksempel ANS, DA, AS, Enkeltpersonsforetak, med mer.


Ved kjøp av firma bistår vi bl.a. med:

 • Verdivurdering
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Lånesøknad
 • Rådgivning i kontraktsforhold


Ved salg av firma bistår vi bl.a. med:

 • Verdivurdering
 • Utarbeidelse av salgskontrakt
 • eventuell avvikling av firma


Pluss

 • Gjennomgang av produkt-/kundelønnsomhet
 • For- og etterkalkyler av prosjekter
 • Bemanningsplaner
 • Likviditetsstyring
 • Styrekonsulent
 • Forretningsfører
 • Bedriftsutvikling
 • Kurs og opplæring