Årsoppgjør / Selvangivelse

Myndighetene, eiere, aksjonærer og andre skal se hvilke aktiviteter et firma har hatt i løpet av et år. Dette resultatet presenteres i form av et årsoppgjør. Hvordan årsoppgjøret skal utføres er lovregulert.

Vi utarbeider årsregnskap, noter, og nødvendige dokumenter i forbindelse med styrets arbeid med årsavslutningen.

Vi bruker Finale programvare for å føre årsoppgjør og selvangivelse. Dette gjør arbeidet mer rasjonelt og effektivt. Både kunde og regnskapsfører har klare maler og retningslinjer for sine oppgaver i regnskapsproduksjon.


Kompetanse 

Skatt og regnskapsregler endres stadig. For å kunne levere et korrekt årsoppgjør må man ha god kompetanse og stadig være oppdatert om det siste innen lovverket. Vi har knyttet til oss et nettverk med høy kompetanse som kundene kan benytte.

Gjennom autorisasjonsordningen for regnskapsførere er vi pålagt en kontinuerlig faglig oppdatering. Dette sikrer våre kunder at vi til enhver tid er oppdatert på faglige nyheter, lover og regler som påvirker regnskap og skatt.

Vi tilbyr hjelp til:

  • Regnskap med noter
  • Selvangivelse med ligningspapirer
  • Skatteberegning
  • Bistand med styrets årsberetning
  • Bistand med styre- og generalforsamlingsprotokoll
  • Bistand med årsregnskapsbok
  • Oppfølging og kontroll av Skatteavregning
  • Utarbeidelse av personlig selvangivelse