Økonomi / Analyser

Vi kan ivareta hele, eller deler av, din økonomifunksjon, slik at du kan konsentrere deg om det du er god på.

Ved å bruke Pragma Regnskap AS som din regnskapsfører og økonomisk rådgiver, kan du være trygge på at alle lover og regler blir fulgt. Vi vil følge opp med analyser og gode råd.


Våre tjenester innen økonomi omfatter bl.a. følgende:

  • Regnskapsanalyser
  • Budsjetter (resultat, balanse, likviditet, med mer.)
  • Produktkalkulasjon
  • Finansiell planlegging og tilretteleggelse
  • Bedriftsintern systemutvikling
  • Investeringsanalyser
  • Verdivurdering av selskaper
  • Med mer


Dette er bare noen av de tjenester vi kan tilby din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss hvis det du er ute etter ikke er nevnt her, eller for nærmere opplysninger.