Velkommen til Pragma Regnskap AS

Hvorfor bruke en autorisert regnskapsfører?

  • Vi har forpliktet oss til å holde en høy faglig standard
  • Vi har plikt til å være faglig oppdatert
  • Dine problem - Vår utfording


Hva gjør vi?
Vi er autorisert av Kredittilsynet til å føre regnskap for andre.

Vi setter kvalitet i fokus, og oppnår høy kvalitet på arbeidet vi utfører ved hjelp av gode rutiner, og en kontinuerlig etterutdanning av våre

I et fagområde som berøres av mange lover og regler, er det viktig med gode rutiner, nøyaktighet, og den faglige oversikten vi besitter. Dette kommer våre kunder til gode gjennom en sikkerhet for at regnskapene og rapportene vi produserer er korrekte. Det blir mindre "neglebiting" ved bokettersyn, bedre nattesøvn, og forhåpentligvis en lavere regning fra revisor.


Ved å velge oss som samarbeidspartner får dere:

  • Høy kvalitet på tjenestene vi utfører
  • Nøyaktighet i alt vi gjør
  • Fleksibilitet